Wyniki oceny wniosków

Konkurs FIO nr 1/2018 – lista rankingowa