Wyniki oceny wniosków

Nabór uzupełniający Konkurs FIO nr 2/2019 (Konkurs wyłącznie dla Gminy Sitkówka-Nowiny) – lista_rankingowa nabór uzupełniający

Konkurs FIO nr 2/2019 (Konkurs wyłącznie dla Gminy Sitkówka-Nowiny) – lista rankingowa

Konkurs FIO nr 1/2019 – lista rankingowa

Konkurs FIO nr 1/2018 – lista rankingowa