11
PAź
2019

Wyniki naboru uzupełniającego w ramach konkursu FIO nr 9/2019 (Konkurs wyłącznie dla Gminy Obrazów)

Informujemy Państwa, że w zakładce „Konkursy dotacyjne” -> „Wyniki oceny wniosków” została opublikowana lista rankingowa wniosków złożonych w naborze uzupełniającym w ramach Konkursu FIO nr 9/2019 (konkurs dotyczył wyłącznie Gminy Obrazów). Wnioski zostały uszeregowane według liczby otrzymanych punktów.

W odpowiedzi na nabór uzupełniający w ramach konkursu wpłynęło 6 wniosków (wszystkie były poprawne pod względem formalnym).

Na dofinansowanie wniosków w ramach naboru uzupełniającego w konkursie 9/2019 przeznaczono, zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków, kwotę 20.000,00 zł, co umożliwiło zakwalifikowanie się do dofinansowania wniosków zajmujących miejsca  1, 2, 3 i 4 listy rankingowej. Informujemy, iż z tymi Wnioskodawcami Stowarzyszenie Integracja i Rozwój skontaktuje się w najbliższym czasie drogą e-mailową i /lub telefoniczną.

Wnioski umieszczone na miejscach 5 i 6 listy rankingowej uzyskały pozytywną ocenę, ale z uwagi na wyczerpanie kwoty alokacji w ramach konkursu,  stanowią one listę rezerwową.

Informacja o uzyskanym wyniku punktowym wraz z uzasadnieniem oceny zostanie przesłana każdemu Wnioskodawcy na adres e-mail wskazany we wniosku o dofinansowanie.