21
MAJ
2019

Wyniki naboru uzupełniającego w ramach konkursu FIO nr 2/2019 (konkurs wyłącznie dla Gminy Sitkówka-Nowiny)

Informujemy Państwa, że w zakładce „Konkursy dotacyjne” -> „Wyniki oceny wniosków” została opublikowana lista_rankingowa wniosków złożonych w naborze uzupełniającym w ramach Konkursu FIO nr 2/2019 (konkurs dotyczył wyłącznie Gminy Sitkówka-Nowiny). 

W odpowiedzi na nabór uzupełniający w ramach konkursu 2/2019 wpłynęły 3 wnioski (wszystkie poprawne pod względem formalnym).

Na dofinansowanie wniosków w ramach naboru uzupełniającego w konkursie 2/2019 przeznaczono, zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków, kwotę 10.076,00 zł, co umożliwiło zakwalifikowanie się do dofinansowania wnioski zajmujące miejsca  1 i 2 listy rankingowejInformujemy, iż z tymi Wnioskodawcami Stowarzyszenie Integracja i Rozwój skontaktuje się w najbliższym czasie drogą e-mailową i /lub telefoniczną.

Wniosek umieszczony na miejscu 3 listy rankingowej, z uwagi na wyczerpanie kwoty alokacji w ramach konkursu,  stanowi listę rezerwową.