02
SIE
2019

Wyniki naboru uzupełniającego w konkursie FIO nr 6/2019 (Konkurs wyłącznie dla Gminy Zagnańsk)

Informujemy Państwa, że w zakładce „Konkursy dotacyjne” -> „Wyniki oceny wniosków” została opublikowana lista rankingowa  wniosków złożonych w ramach naboru uzupełniającego w konkursie FIO nr 6/2019 (konkurs dotyczył wyłącznie Gminy Zagnańsk). 

W odpowiedzi na nabór uzupełniający wpłynęły 2 wnioski, które były poprawne pod względem formalnym i zostały poddane ocenie merytorycznej.

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej wnioski te uzyskały wymaganą liczbę punktów i – zgodnie z opublikowaną listą rankingową – otrzymały rekomendację do dofinansowania, wyczerpując tym samym dostępną kwotę alokacji na konkurs.

Z tymi Wnioskodawcami Stowarzyszenie Integracja i Rozwój skontaktuje się w najbliższym czasie drogą e-mailową i telefoniczną.

Informacja o ocenie wraz z uzasadnieniem zostanie przesłana na adres e-mail wskazany we wniosku o dofinansowanie.