24
LIP
2019

Wyniki konkursu FIO nr 7/2019 (Konkurs wyłącznie dla Gminy Słupia Jędrzejowska)

Informujemy Państwa, że w zakładce „Konkursy dotacyjne” -> „Wyniki oceny wniosków” została opublikowana lista rankingowa wniosków złożonych w ramach Konkursu FIO nr 7/2019 (konkurs dotyczył wyłącznie Gminy Słupia Jędrzejowska). 

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 3 wnioski. Wszystkie były poprawne pod względem formalnym i zostały poddane ocenie merytorycznej.

Wnioski te uzyskały wymaganą liczbę punktów i zgodnie z opublikowaną listą rankingową wszystkie otrzymały rekomendację do dofinansowania.

Z Wnioskodawcami Stowarzyszenie Integracja i Rozwój skontaktuje się w najbliższym czasie drogą e-mailową i telefoniczną.

 Informacja o ocenie wraz z uzasadnieniem zostanie przesłana na adres e-mail wskazany we wniosku o dofinansowanie.