24
LIP
2019

Wyniki konkursu FIO nr 6/2019 (Konkurs wyłącznie dla Gminy Zagnańsk)

Informujemy Państwa, że w zakładce „Konkursy dotacyjne” -> „Wyniki oceny wniosków” została opublikowana lista rankingowa wniosków złożonych w ramach Konkursu FIO nr 6/2019 (konkurs dotyczył wyłącznie Gminy Zagnańsk). 

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 4 wnioski, z czego jeden był niepoprawny pod względem formalnym.

Pozostałe 3 były poprawne pod względem formalnym i zostały poddane ocenie merytorycznej. Wnioski te uzyskały wymaganą liczbę punktów i zgodnie z opublikowaną listą rankingową wszystkie trzy otrzymały rekomendację do dofinansowania.

Z tymi Wnioskodawcami Stowarzyszenie Integracja i Rozwój skontaktuje się w najbliższym czasie drogą e-mailową i telefoniczną.

Informacja o ocenie wraz z uzasadnieniem zostanie przesłana na adres e-mail wskazany we wniosku o dofinansowanie.

Na dofinansowanie wniosków w ramach konkursu 6/2019 przeznaczono, zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków, kwotę 20.000,00 zł. Konkurs nie wyczerpał dostępnej alokacji, tak więc Organizator konkursu ogłosi nabór uzupełniający.  Informacja na ten temat zamieszczona będzie na stronie internetowej projektu w najbliższym czasie.