24
LIP
2019

Wyniki konkursu FIO nr 5/2019 (konkurs wyłącznie dla Gminy Wilczyce)

Informujemy Państwa, że w zakładce „Konkursy dotacyjne” -> „Wyniki oceny wniosków” została opublikowana lista rankingowa wniosków złożonych w ramach Konkursu FIO nr 5/2019 (konkurs dotyczył wyłącznie Gminy Wilczyce). 

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 6 wniosków, z czego jeden wniosek został wycofany przez Wnioskodawcę przed rozpoczęciem oceny.

Pozostałe 5 wniosków było poprawne pod względem formalnym i zostało poddane ocenie merytorycznej. Wnioski te uzyskały wymaganą liczbę punktów i zgodnie z opublikowaną listą rankingową wszystkie otrzymały rekomendację do dofinansowania. Z tymi Wnioskodawcami Stowarzyszenie Integracja i Rozwój skontaktuje się w najbliższym czasie drogą e-mailową i telefoniczną.

Informacja o ocenie wraz z uzasadnieniem zostanie przesłana na adres e-mail wskazany we wniosku o dofinansowanie.