11
CZE
2019

Wyniki konkursu FIO nr 4/2019 (Konkurs wyłącznie dla Gminy Słupia Konecka)

Informujemy Państwa, że w zakładce „Konkursy dotacyjne” -> „Wyniki oceny wniosków” została opublikowana lista rankingowa wniosków złożonych w ramach Konkursu FIO nr 4/2019 (konkurs dotyczył wyłącznie Gminy Słupia Konecka). 

W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 4 wnioski. Wszystkie były poprawne pod względem formalnym.

Wnioski te uzyskały wymaganą liczbę punktów i zgodnie z opublikowaną listą rankingową wszystkie otrzymały rekomendację do dofinansowania.

Z tymi Wnioskodawcami Stowarzyszenie Integracja i Rozwój skontaktuje się w najbliższym czasie drogą e-mailową i telefoniczną.

Informacja o ocenie wraz z uzasadnieniem zostanie przesłana na adres e-mail wskazany we wniosku o dofinansowanie.