11
CZE
2019

Wyniki konkursu FIO nr 3/2019 (Konkurs wyłącznie dla Gminy Masłów)

Informujemy Państwa, że w zakładce „Konkursy dotacyjne” -> „Wyniki oceny wniosków” została opublikowana lista rankingowa wniosków złożonych w ramach Konkursu FIO nr 3/2019 (konkurs dotyczył wyłącznie Gminy Masłów). 

W odpowiedzi na konkurs wpłynął 1 wniosek, który spełnił kryteria formalne.

Wniosek ten uzyskał wymaganą liczbę punktów i zgodnie z opublikowaną listą rankingową otrzymał rekomendację do dofinansowania.

Z tym Wnioskodawcą Stowarzyszenie Integracja i Rozwój skontaktuje się w najbliższym czasie drogą e-mailową i telefoniczną.

Informacja o ocenie wraz z uzasadnieniem zostanie przesłana na adres e-mail wskazany we wniosku o dofinansowanie.

Na dofinansowanie wniosków w ramach konkursu 3/2019 przeznaczono, zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków, kwotę 10.000,00 zł. Konkurs nie wyczerpał dostępnej alokacji, tak więc Organizator konkursu ogłosi nabór uzupełniający.  Informacja na ten temat zamieszczona będzie na stronie internetowej projektu.

Zachęcamy więc już dziś wszystkich chętnych Wnioskodawców z terenu Gminy Masłów do składania wniosków o dofinansowanie w ramach naboru uzupełniającego. Jednoczenie przypominamy, że służymy bezpłatną pomocą doradczą na etapie pisania wniosku.