O projekcie

Projekt „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – III edycja” jest realizowany przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój w okresie maj 2018 -grudzień 2019. W tym czasie, Operatorzy planują udzielić minimum 162 mikrodotacji na różnorodne inicjatywy lokalne w województwie świętokrzyskim. Łączna kwota przeznaczona na mikrodotacje to aż 810 000 zł. Dzięki wsparciu doradczemu i animacyjnemu zainteresowani uzyskają również informacje w zakresie realizacji i rozliczenia mikrograntów.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.