Jak się starać?

Jeśli masz POMYSŁ na działanie, oto kroki do otrzymania mikrodotacji:

  1. Zapoznaj się z „Regulaminem projektu”
  1. Przystąp do wypełnienia wniosku o mikrodotację.

 

Wnioski powinny być składane w wersji elektronicznej za pomocą generatora wniosków, dostępnego na stronie internetowej projektu: www.fio.sir.com.pl. Aby skorzystać z tego narzędzia, należy najpierw utworzyć nowe konto użytkownika. Służy do tego moduł logowania i rejestracji nowego konta, dostępny na stronie głównej.

W szczególnych przypadkach możliwe jest złożenie wniosku w wersji papierowej, co jest opisane w regulaminie projektu. Ze względów organizacyjnych, zdecydowanie sugerujemy składanie wniosków w wersji elektronicznej używając wskazanego wyżej narzędzia, gdyż procedura ta jest łatwiejsza, a poza tym opracowane narzędzie pozwala na uniknięcie wielu błędów formalnych czy technicznych. 

  1. Sposób logowania do generatora wniosków i wypełniania wniosku szczegółowo opisuje „Instrukcja wypełniania wniosku o mikrodotację”, zapoznaj się więc z nią!
  1. Wypełnij wniosek o mikrodotację i i złóż go w terminie ogłoszonym w ogłoszeniu o naborze wniosków. UWAGA: Wniosek można wypełniać wcześniej i wielokrotnie zapisywać, natomiast należy go przesłać w terminie podanym w ogłoszeniu (gdy prowadzony jest nabór wniosków na konkurs, na końcu generatora pojawi się przycisk „Złóż wniosek na konkurs”).
  1. Czekaj na wyniki oceny Komisji.
  1. Realizuj pozytywnie oceniony projekt i rozlicz przeprowadzoną inicjatywę.