11
MAR
2019

Informacja na temat liczby wniosków złożonych w ramach konkursu FIO nr 1/2019

Informujemy Państwa, że w odpowiedzi na Konkurs FIO nr 1/2019 związany z przyznawaniem mikrodotacji wpłynęło 247 wniosków.

Każdy z wniosków zostanie poddany ocenie formalno-merytorycznej. Ocena ta prowadzona będzie niezależnie przez dwóch losowo wybranych ekspertów w oparciu o kartę oceny wniosku.

Po zakończeniu oceny wszystkich wniosków złożonych w ramach konkursu utworzona będzie lista rankingowa, która następnie zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu. Zostaną na niej umieszczone wszystkie wnioski poddane ocenie.

Po zakończeniu procedury oceny Państwa projektów wyniki zostaną przesłane na adresy e-mailowe podane przez Państwa w treści wniosku.

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój planuje opublikowanie listy rankingowej w terminie do dnia 15 kwietnia 2019r.  

Jednocześnie informujemy, iż do czasu opublikowania listy rankingowej nie udzielamy żadnych informacji związanych z zakończonym naborem wniosków oraz oceną.