Działania doradczo-animacyjne

W ramach realizowanego projektu prowadzone będzie doradztwo wspomagające proces aplikowania o mikrodotacje. 

W celu ułatwienia potencjalnym wnioskodawcom procedury przygotowania i złożenia poprawnego wniosku o dofinansowanie projektu, możliwe będą indywidualne konsultacje z doradcą – animatorem.

W celu ustalenia godziny konsultacji, prosimy o bezpośredni kontakt z biurem projektu.