Co zyskujesz biorąc udział w działaniach doradczo-animacyjnych?

Co zyskasz dzięki udziałowi w działaniach doradczych?

Nasi doradcy będą odpowiadać na pytania zadawane telefonicznie lub drogą elektroniczną, a po zarezerwowaniu terminu, potencjalni wnioskodawcy będą mieli możliwość skonsultowania swoich pomysłów osobiście.

W ramach konsultacji możliwa będzie weryfikacja, na ile zaplanowana koncepcja projektu jest zgodna z kształtem konkursu. Poza tym, doradcy będą mogli omówić z klientem, jakie informacje powinny znaleźć się w każdej części wniosku oraz co we wniosku podlega ocenie. Doradca będzie także wskazywał mocne i słabe elementy w koncepcji projektu wypracowanej przez wnioskodawcę.

Spotkania animacyjne

W przypadku, jeśli w regionie świętokrzyskim zorganizowane będzie spotkanie, w którym będą brać udział potencjalni wnioskodawcy zainteresowani naborem wniosków, nasi doradcy będą mogli wziąć w nim udział, zaprezentować założenia projektu i zasady przygotowania wniosku.