25
LIP
2019

Aktualizacja listy rankingowej w konkursie FIO nr 6/2019 (konkurs wyłącznie dla Gminy Zagnańsk)

Uprzejmie informujemy, że w zakładce „Konkursy dotacyjne” -> „Wyniki oceny wniosków” została opublikowana AKTUALIZACJA listy rankingowej wniosków złożonych w ramach Konkursu FIO nr 6/2019 (konkurs dotyczył wyłącznie Gminy Zagnańsk). 

W stosunku do listy rankingowej opublikowanej w dniu wczorajszym nastąpiła  zmiana, wynikająca z faktu,  iż wniosek fiownd/29/793-29 wskazany jako rekomendowany do dofinansowania, okazał się ostatecznie niepoprawny formalnie i nie może być dofinansowany.

Przyczyna uznania w/w wniosku za niepoprawny formalnie:

Jedna z osób wchodzących w skład grup nieformalnej uzyskała już dofinansowanie w okresie trwania projektu. Nastąpiła więc niezgodność z § 5 ustęp 10 Regulaminu projektu, który mówi że:

„Uzyskanie dofinansowania dla grupy nieformalnej wyklucza możliwość dalszego aplikowania wszystkich osób wchodzących w skład tej grupy (we wszystkich pozostałych naborach), co oznacza, że grupa nieformalna może otrzymać środki na realizację inicjatywy lokalnej tylko jeden raz w okresie trwania projektu”.

 

Za powyższe niedopatrzenie i wynikające z tego zmiany, przepraszamy.