10
WRZ
2019

Wyniki konkursu FIO nr 8/2019 (Konkurs wyłącznie dla Gminy Bieliny)

Informujemy Państwa, że w zakładce „Konkursy dotacyjne” -> „Wyniki oceny wniosków” została opublikowana lista rankingowa wniosków złożonych w ramach Konkursu FIO nr 8/2019 (konkurs dotyczył wyłącznie Gminy Bieliny). 

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 4 wnioski. Wszystkie były poprawne pod względem formalnym.

Wnioski te  uzyskały wymaganą liczbę punktów i zgodnie z opublikowaną listą rankingową wszystkie otrzymały rekomendację do dofinansowania. Z tymi Wnioskodawcami Stowarzyszenie Integracja i Rozwój skontaktuje się w najbliższym czasie drogą e-mailową i telefoniczną.

Inicjatywy będą współfinansowane ze środków Gminy Bieliny oraz Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

Informacja o ocenie wraz z uzasadnieniem zostanie przesłana na adres e-mail wskazany we wniosku o dofinansowanie.